O szkole

Dla uczniów

Logowanie

Słynni absolwenci
20.10.2007.
  .
Zdjęcie Informacje
Jan Antonowicz (matura 1974)-senator I i II kadencji Senatu RP, z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego
Beata Bandurska (matura 1985)-aktorka teatralna i filmowa. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.
A. Zelwerowicza w Warszawie, dyplom w 1989 r. Związana na stałe z Teatrem Nowym w Warszawie. Laureatka festiwali
i przeglądów teatralnych. Filmografia: 2000 — Dinozaur,1999 — Kallafiorr,1997–2007 — Klan,1989 — Ostatni dzwonek,
1988–1991 — Pogranicze w ogniu.
prof. zw. dr hab. Andrzej Buko (matura1965)-archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Zdobywał doświadczenia wykopaliskowe na terenach Polski, Francji, Norwegii i we Włoszech. Opublikował w kraju i za granicą około 200 prac naukowych, w tym jest autorem (lub współautorem) 9 książek. Od 2003 r. realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, dotyczące pograniczy etnicznych i kulturowych w kontekście formowania się państw środkowoeuropejskich.
BRAK ks. prałat prof. dr hab. Ryszard Czekalski (matura1981)-wykładowca katechetyki na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego
i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierownik Katedry Katechetyki Materialnej na Wydziale Teologicznym UKSW
w Warszawie. Pełni także funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej i wikariusza biskupiego
ds. katechetycznych w Diecezji Płockiej. Jest koordynatorem diecezjalnym ds. przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Publikuje na łamach czasopism katolickich, m. in.: „Opoka”, „Niedziela”, „Katecheta”, „Ateneum Kapłańskie”. Jest autorem wielu książek z zakresu katechetyki.
prof. Eugeniusz Fidelis-absolwent Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. J. Lelewela z 1949 r. Pracownik naukowy Katedry Matematyki Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
     BRAK ks. dr Konrad Zbigniew Gąsiorowski-wychowanek płońskiego gimnazjum z końca lat 20. Wykładowca w Seminarium Duchownym w Płocku. Autor 13 rozpraw naukowych dotyczących Biblii.
dr inż. Wojciech Kocańda (matura1962) — wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika Rektora do spraw studenckich. Autor artykułów i publikacji z zakresu radiolokacji. Za osiągnięci naukowe wyróżniony m. in. Nagrodą Państwową II stopnia, nagrodą MON I stopnia i tytułem Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego.
Jerzy Koperski (Jerzy Leszin) (matura 1952)— poeta, krytyk literacki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z klubem studenckim „Hybrydy”, gdzie organizował liczne imprezy poetyckie z udziałem najwybitniejszych polskich poetów, aktorów i krytyków. Założyciel i redaktor pism poetyckich, m. in. takich jak: „Helikon”, „Orientacja Poetycka Hybrydy”, „Pokolenie 60” i „Integracja”. Założyciel i prezes Wydawnictwa „Anagram”, prezes Fundacji Sztuki na rzecz Integracji, poprzez którą umożliwia wydanie wielu debiutów literackich. Jako poeta debiutował w 1956 r. w toruńskim „Głosie Uczelni” wierszem zatytułowanym Pamięci Tuwima. Jest autorem czterech tomów poetyckich: "Blizny w kamieniach", "I nie wymilczę więcej", "Drzewa z próchna nie poznasz" i "Do rzeki należy moje życie".
Jadwiga Kulazińska (siostra Beniamina ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek) (matura 1956)-jako pierwsza siostra zakonna otrzymała doktorat nauk teologicznych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat pełniła funkcję przełożonej w domach Zgromadzenia w Warszawie, Łodzi i Brukseli. W okresie stanu wojennego była misjonarką w krajach Benelux. Jako zakonnica przez 13 lat pracowała z młodzieżą, prowadziła badania nad pozycją kobiet we współczesnym świecie.
dr Joanna Mucha, jest doktorem ekonomii, specjalizuje się w ekonomice służby zdrowia. W 2001 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów dr Joanna Mucha podjęła pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W drugim roku pracy wybrano ją na delegatkę młodych pracowników do Rady Wydziału, została też opiekunką roku. Od początku pracy na KUL dr Joanna Mucha zajęła się problematyką ekonomii opieki zdrowotnej. W 2006 roku ukończyła na UW studia podyplomowe z tego zakresu, brała również udział w wielu seminariach i kursach, dotyczących służby zdrowia. Na tej problematyce skupiła się również pisząc doktorat. Od 2002 roku dr Joanna Mucha należy do Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku dr Joanna Mucha uzyskała mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej otrzymując 21 028 głosów. Była członkiem Komisji Zdrowia i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz pełniła funkcję sekretarza Zespołu do Spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję (z wynikiem 45 568 głosów) 18 listopada 2011 prezydent Bronisław Komorowski powołał dr Joannę Muchę na urząd ministra sportu i turystyki w drugim rządzie premiera Donalda Tuska.
Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader (matura 1968) —pracownik naukowy Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor około 100 publikacji naukowo–badawczych z zakresu budowy i badania technicznych środków transportu, dynamiki układu człowiek–pojazd–otoczenie, modelowania i symulacji, ochrony środowiska, a także autor 4 Polskich Norm.
W latach 2002–2005 prodziekan Wydziału Transportu, odpowiedzialny za studia inżynierskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe i doktoranckie. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m. in. otrzymał 2 Nagrody Ministra Nauki za działalność naukową oraz dydaktyczno–wychowawczą.
Marek Orzechowski (matura 1971)— korespondent TVP w Brukseli od 2000 r. Z telewizją publiczną związany od 11 lat. Wcześniej pracował m. in. jako korespondent Głosu Ameryki w Bonn. Laureat nagrody dla najlepszego dziennikarza zajmującego się tematyką europejską — „Europejski Ekran 2003” .
BRAK Zygmunt Paszko (matura 1948)- profesor Instytutu Onkologii PAN w Warszawie.
Jerzy Bogdan Raczek (matura 1955)— absolwent Wydziału Komunikacji Politechniki Warszawskiej. Pracownik cywilny Wojskowej Akademii Technicznej (1962–87), a później Urzędu Gminy w Bemowie i w Łomiankach (wiceburmistrz i naczelnik wydziału inwestycji). Zamiłowany krajoznawca, autor publikacji krajoznawczych i poradników metodycznych dla młodzieży
i nauczycieli, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Włodzimierz Sosnowski. Profesor nauk technicznych. Ukończył LO w Płońsku w 1965. Pracował naukowo w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie a także na Uniwersytetach w Japonii i w Hiszpanii. Specjalizował się w Naukach Obliczeniowych. Prowadził badania dotyczące modelowania komputerowego różnych zjawisk i procesów. Obecnie na emeryturze. Nadal wykłada metody numeryczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Żona jest rodowitą Płońszczanką, mają dwóch synów i córkę.
Prof. zw., dr hab. Romuald Turkowski (matura1969) — historyk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historyczny) i Akademii Humanistycznej w Pułtusku (Wydział Historyczny). Absolwent Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kierownik Studium Zaocznego, Podyplomowego i Wieczorowego Instytutu Historii UU. Członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Humanistycznego” i „ Roczników Dziejów Ruchu Ludowego”. Współpracował z London School of Slavonic and East European Studies (1988–1989); Uniwersytetem Karola w Pradze (1995–1996) i Polskim Instytutem i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Posiada liczne publikacje naukowe z zakresu historii społeczno–politycznej Polski i Europy Środkowo–Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi, emigracji politycznej, spraw regionalnych i wojskowości w XX w.
prof. Stefan Wesołowski — wychowanek Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Płońsku w latach dwudziestych. Uczęszczał
do naszej Szkoły przez trzy i pół roku (do 1922 r.). Z powodów materialnych musiał ukończyć inne gimnazjum, jednak utożsamia się ze szkołą w Płońsku. Lekarz, światowej sławy urolog, wieloletni szef Kliniki Urologii AM w Warszawie. W roku 1978 otrzymał godność doktora honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1980–1981 objął stanowisko profesora na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bengazi w Libii. Członek wielu towarzystw medycznych na świecie.
Jest autorem ponad 500 prac naukowych. Honorowy Obywatel miasta Płońska.