O szkole

Dla uczniów

Logowanie

Zebrania z rodzicami
01.10.2015.

1. 9 września 2015 roku  wszystkie klasy,

2. 21 października 2015 roku  wszystkie klasy,

3. 25  listopada 2015 roku  wszystkie klasy - nformacja o przewidywanych ocenach z zajęć
     edukacyjnych  i zachowania uczniów, 

4. 13 stycznia  2016 roku  - wszystkie klasy – podsumowanie I semestru

5.  2  marca  2016 roku –  wszystkie klasy  

6. 30 marca 2016 roku  klasy III LO - informacja o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i  z zachowania

7. 20 kwietnia 2016 roku – klasy PGP i klasy I i II LO 

8. 1 czerwca 2016 roku – klasy I - II liceum oraz klasy PGP  - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych
    z zajęć edukacyjnych
 i  z zachowania.