O szkole

Dla uczniów

Logowanie

Uwaga uczniowie
25.05.2015.
Każda legitymacja szkolna, powinna zawierać wpisany P E S E L  właściciela dokumentu.  Wobec powyższego  wszyscy uczniowie powinni w miarę potrzeb, zgłaszać się do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia zapisu w legitymacji.