O szkole

Dla uczniów

Logowanie

Comenius
04.10.2013.
LEARN RUSSIAN IN THE EUROPEAN UNION PROJECT “APPLYING INTERACTIVE METHODS FOR TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND BRINGING CULTURE TO THE CLASSROOM”

W dniach 08-17.07.2013 oraz 05-14.08.2013 p. Anna Biernacka, p. Anna Grzelak i p. Magdalena Zmysłowska-Kirczuk pracujące jako nauczycielki języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku uczestniczyły w kursie językowo – metodycznym organizowanym przez szkołę językową LatinSoft w Daugavpils na Łotwie. Kurs był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Comenius: „Uczenie się przez całe życie - mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” i skierowany do nauczycieli rusycystów ze wszystkich krajów UE chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe.

Tematyka szkolenia w Daugavpils dotyczyła zastosowania interaktywnych metod w procesie nauczania języka rosyjskiego oraz wprowadzenia do toku lekcji elementów kulturowych. Szkolenie miało formę seminariów prowadzonych przez wybitnych nauczycieli i trenerów, którzy aranżowali dla uczestników kursu różnego rodzaju prace grupowe i warsztaty. Zgodnie z tematyką kursu wszystkim zajęciom towarzyszyła interaktywność. Przebiegały one w oparciu o prezentacje multimedialne, filmy video, piosenki, gry językowe oraz różnorodne metody TIK. Seminaria i warsztaty pozwoliły nie tylko doskonalić język, dzielić się swoimi doświadczeniami z innym nauczycielami, ale także poznawać nowoczesne, interaktywne metody nauczania języka rosyjskiego w oparciu o nowoczesne narzędzia multimedialne, w tym tablicę interaktywną. Organizatorzy umożliwili uczestnikom kursu wizytę w dwóch szkołach: w Ignalinie na Litwie i w Krasławie na Łotwie, gdzie mogli oni uczestniczyć w lekcjach otwartych, podpatrywać warsztat pracujących tam nauczycieli, wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz uczestniczyć w praktycznych warsztatach z zastosowaniem metod interaktywnych. Organizatorzy szkolenia zaoferowali uczestnikom bogatą ofertę wycieczek fakultatywnych (m.in. do Rygi, miejsca kultu Maryjnego w Agłonie oraz Wilna), które przyczyniły się do poznania ciekawych miejsc i ludzi, a także były niepowtarzalną okazją do zapoznania się z bogatym dziedzictwem kulturowym kraju oraz doświadczenia istniejącego w tym regionie zjawiska wielokulturowości. Bardzo ważnym elementem była również wizyta w Domu Rosyjskim – ośrodku promowania kultury i tradycji rosyjskiej na tych terenach.

Atutem kursu w Daugavpils był bezpośredni kontakt z żywym językiem zarówno na zajęciach prowadzonych wyłącznie metodami aktywizującymi, jak również w rodzinach, u których zakwaterowani byli uczestnicy kursu, w sklepach, restauracjach, centrach handlowych i muzeach. Codzienne obcowanie z językiem rosyjskim umożliwiło uczestnikom kursu wzbogacenie swojego zasobu leksykalnego i doskonalenie poprawności językowej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i fonetycznym.

Kurs w Daugavpils na Łotwie umożliwił rusycystkom pracującym w naszej szkole podniesienie własnych kompetencji zawodowych oraz zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w dydaktyce nauczania języka rosyjskiego, co niewątpliwie wpłynie na jakość nauczania języka rosyjskiego w naszej szkole. Oprócz certyfikatu ukończenia kursu każdy z uczestników otrzymał pakiet wszystkich materiałów warsztatowych do wykorzystania na swoich zajęciach.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione atuty kursu językowo-metodycznego w Daugavpils, nasz wyjazd na Łotwę uważamy za niezwykle wartościowy zarówno pod względem merytorycznym, jak i kulturoznawczym.

Zapraszamy do galerii

Anna Biernacka
Anna Grzelak
Magdalena Zmysłowska- Kirczuk