O szkole

Dla uczniów

Logowanie

Rada Rodziców
28.01.2010.

Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego
im. H. Sienkiewicza w Płońsku
09- 100 Płońsk, ul. Płocka 56
Nr konta: 24 8230 0007 0000 1371 2018 0001

 

Regulamin Rady Rodziców