O szkole

Dla uczniów

Logowanie

Skład
22.01.2014.

 Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

  1. Jan Gutkowski - Przewodniczący
  2. Wiktoria Iwanow- Zastępca Przewodniczącego
  3. Daniel Królak - Skarbnik
  4. Karolina Iwańczyk - Sekretarz
  5. Karolina Zielińska- Członek
  6. Stanisław Oliszewski- Przedstawiciel PGP